Regnaholms slott

Regnaholms slott i Finspångs kommun byggdes under tidigt 1700-tal. I drygt hundra år ägdes slottet av Gyllenkrokssläkten. Just nu restaurerar vi varsamt slottets och slottsflyglarnas enkupiga tegeltak. Rötskador åtgärdas, 
spruckna pannor byts ut och ersätts med äldre handslaget tegel, ingreppet blir näst intill osynligt, det åldrade teglets färgvariation bibehålls 
och med denna åtgärd håller taken många år till.