Norra Ängby

Lagning av väv och pappspända tak. Limfärgsmålning.